پیراستگی قرآن از اندیشه هاو باورهای باطل
50 بازدید
محل نشر: معرفت » آبان 1385 - شماره 107 »(11 صفحه - از 18 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مبانی (پیش فرض های) تفسیری علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان، پیراستگی قرآن از باورهایِ باطل عصر نزول است. این مبنا حاصل تجلّی اهداف و اوصاف پدیدآورنده قرآن در متن آن می باشد. به خود قرآن نیز ـ که الهی بودن آن به دلیل معجزه بودنش به اثبات رسیده است ـ بر خلل ناپذیری آن از رخنه باطل صراحت دارد. در باور علّامه، با تدبّر در آیاتی که برخی نویسندگان آنها را همخوان با باورهای عصر نزول پنداشته اند، می توان به این حقیقت رسید که قرآن هیچ اندیشه نادرستی را ـ به بهانه هم زبانی با قوم ـ در خود راه نداده است....